Projectstart-up en follow-up

In de projectstart-up onderzoeken wij het gezamenlijk belang van het project en brengen we medewerkers hierover met elkaar in contact. Samen onderzoeken we de kritieke succes- en risicofactoren van het project. Vervolgens geven we inzicht in rollen en menselijk gedrag en brengen in kaart welke acties bijdragen aan het succes van het project. In vervolgsessies (follow-ups) bouwen we deze kennis en inzichten verder uit, aangepast aan de fase van het project en de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden.

 

Tijdens monitoringsessies peilen we met het team in hoeverre er zaken zijn opgelost en/of er nieuwe risicofactoren zijn bijgekomen. Deze sessies kunnen wij samen met het projectteam doen, zodat er ook gewerkt wordt aan teambuilding.

 

In lopende samenwerkingen trainen en coachen we projectleden op houding en gedrag in conflictsituaties. Het doel is hen zelf verantwoordelijk te maken voor het voorkomen en oplossen van deze situaties. Door een stukje bewustwording en kennis over te brengen aan de betrokkenen, maken wij samenwerken weer leuk.