Over Noition

Wie is Noition?

Noition adviseert en levert diensten op het gebied van conflictbemiddeling en projectbeheersing bij bouwprojecten. Samen met de betrokken partijen en projectleden werkt Noition aan een oplossing in conflictsituaties en begeleidt het project waar nodig. Door het uitvoeren van een (preventieve) check brengt Noition de mogelijke risico’s tijdens de voorbereiding en realisatie van het project in beeld en geeft het project een zet in de goede richting: preventief én oplossend.


Samenwerken

Noition is in 2014 opgericht door Walter Keyner en Robert Smit; een duo dat elkaar jaren kent, door ervaring en samenwerking als adviseurs bij diverse bouwprojecten. Tijdens deze projecten werden zowel Robert als Walter geconfronteerd met projectrisico’s en conflicten. Zij merkten op dat deze risico’s in veel gevallen ontstaan door onvoldoende communicatie en organisatorische factoren, zoals de samenstelling van een team, een verkeerd verwachtingsmanagement of gebrek aan begrip voor elkaars belangen. Projectmanagers moeten volgens Walter en Robert meer notie krijgen van die factoren. Zo kunnen conflicten worden opgelost, maar kunnen die ook in een eerder stadium al worden voorkomen.