Over Noition

Wie is Noition?

Noition adviseert en levert diensten op het gebied van procesbeheersing bij projecten en organisaties. Samen met de betrokken partijen en projectleden werkt Noition aan een oplossing in conflictsituaties en begeleidt het project of organisatie waar nodig. Door het uitvoeren van een (preventieve) check brengt Noition de mogelijke risico’s tijdens de voorbereiding en realisatie van het proces in beeld en geeft een zet in de goede richting: preventief én oplossend.

 

Goede samenwerking resulteert in een beter project

Projecten kunnen beter, vanaf initiatief tot ingebruikname. Uiteindelijk maken de mensen het project. Een goede match tussen alle betrokkenen helpt, maar houdt niet in dat alles goed zal verlopen.  Door de vaak grote en complexe projecten wordt communicatie over verwachtingen en doelstellingen ook complexer. Dit kan resulteren in wrijvingen of conflicten, om de simpele reden dat partijen onvoldoende in staat zijn zonder oordeel en eigenbelang tegenstellingen om te zetten in een gezamenlijk voordeel.

 

Onze benadering

De benadering van Noition is onafhankelijk en altruïstisch. Het gaat niet om ego’s, maar om jouw project.  Door boven de partijen te staan en te overzien met welk doel of belang men een project aan wil gaan, leert om elkaar beter te begrijpen en rekening te houden met ieders belang en mogelijkheden.


Samenwerken

Noition is in 2014 opgericht door Walter Keyner en Robert Smit; een duo dat elkaar jaren kent, door ervaring en samenwerking als adviseurs bij diverse bouwprojecten. Tijdens deze projecten werden zowel Robert als Walter geconfronteerd met projectrisico’s en conflicten. Zij merkten op dat deze risico’s in veel gevallen ontstaan door onvoldoende communicatie en organisatorische factoren, zoals de samenstelling van een team, een verkeerd verwachtingsmanagement of gebrek aan begrip voor elkaars belangen. Problemen beperkten zich niet alleen tot projecten, maar hadden ook oorzaken en gevolgen binnen de betrokken organisaties.

 

Eind 2020 heeft Walter zich teruggetrokken uit NoiTioN om zich te richten op persoonlijke coaching.  Robert blijft zich inzetten om directies en managers meer notie te geven van die “zachte” factoren. Zo kunnen problemen worden opgelost, maar kunnen die ook in een eerder stadium al worden voorkomen.

 

Privacy Verklaring

Noition doet er alles aan om uw privacy te waarborgen zie Noition BV Privacy Verklaring 1 augustus 2018