Evaluatie

Om van ervaringen te leren, is regelmatig evalueren van groot belang. Na een startup van een project en eventuele trainingssessies gaat iedereen hard aan het werk. Vaak wordt dan nagelaten om even stil te staan en te kijken naar wat nog beter kan. Bij Noition zorgen wij voor een omgeving waarin alle stakeholders zich vrij voelen om ook minder goede zaken te evalueren en te benoemen en zodoende van elkaar te leren. Ook zorgen we ervoor dat de leerzame ervaringen zich verankeren in een volgende fase van het project, het volgende project en/of in de organisatie zelf.

 

Een eindevaluatie van een project zien wij als waardevolle afsluiting waarbij alle deelnemers hun ervaringen kunnen delen. Met onze inhoudelijke ervaring en doordat wij iets dieper ingaan op harde, maar vooral ook zachte aspecten, haal je meer uit deze evaluatie. De lessons learned kun je zo meenemen naar nieuwe projecten en samenwerkingen. Wij verzorgen deze slotbijeenkomst en stellen een evaluatierapport op waarmee alle deelnemers hun voordeel kunnen doen in een volgend project.