Performance Scan

Bij Noition gebruiken we als basis van onze systematiek de Performance Scan. Deze scan wordt afgemeten uitgevoerd op de specifieke situatie waarin je project, proces of organisatie zich bevindt. Met de Performance Scan screenen wij je proces of organsiatie in de volledige breedte op alle belangrijke indicatoren. Ook meten wij de prestatie. Hieruit volgt een rapportage met een risicoprofiel en een advies over op welke facetten bijsturing nodig is.

 

De Performance Scan bestaat uit meerdere elementen; de Quickscan is het vertrekpunt en kan worden opgevolgd door training en coaching en evaluatie.

 

Quickscan

Bij een nieuw opgave beginnen we onze methode met het uitvoeren van een Quickscan. In de Quickscan stellen wij de kritieke prestatie-indicatoren vast en maken we de risicofactoren en eventuele lopende beheersmaatregelen inzichtelijk. Dit doen wij door onder andere dossieronderzoek, het afnemen van interviews en het organiseren van workshops. Nadat we de nodige analyses hebben uitgevoerd, stellen we een bondige en overzichtelijke rapportage op waarin we de kritieke prestatie-indicatoren en bedreigingen op een rij zetten. In deze rapportage geven wij aan op welk vlak voor de beheeraspecten aandacht en/of bijsturing nodig is. Wij komen met aanbevelingen van maatregelen waarmee we jouw proces – preventief – onder controle kunnen houden. Geen uitgebreide rapporten, maar praktijkgerichte adviezen en handvatten. Na de Quickscan bepaal je zelf of je onze diensten verder in wilt zetten. Soms adviseren we bepaalde aspecten verder te onderzoeken om zo met nadere analyses beter advies te kunnen geven. Hierbij valt te denken aan een aanvullend financieel onderzoek.

 

Na de Quickscan bieden wij aan het proces op reguliere basis te monitoren. Wij houden alle beheersaspecten in de gaten, maar hebben een focus op de risico’s die zijn voortgekomen uit de Quickscan. Je ontvangt een periodiek verslag van de stand van zaken over de overeengekomen aspecten. Parallel stellen we een rapportage op waarin wij adviezen geven die voortborduren op tussentijdse ontwikkelingen.