Onderhoudscontract of Contractonderhoud

Een blog van Noition in samenwerking met Holland Legal Partners

Het zijn bijna dezelfde woorden, maar ze hebben een heel andere betekenis. Wat is het verschil?

 

Onderhoudscontracten

Als consument kennen we de onderhoudscontracten voor cv-installaties wellicht het beste. We begrijpen ook dat onderhoud noodzakelijk is. Er zit gevoelsmatig een risico aspect aan vast. Je kunt overlast krijgen door een lekkende installatie maar je kunt ook koolmonoxidevergiftiging oplopen.

In een onderhoudscontract wordt bijvoorbeeld een vast jaarbedrag betaald, waarbij 2-jaarlijks onderhoud aan je cv-ketel wordt uitgevoerd. Bij storing is er dezelfde dag hulp, inclusief voorrijkosten.  Je bent dus verzekerd van een werkende en veilige cv-installatie.

In de markt wordt voor onderhoudscontract ook vaak het woord contractonderhoud gebruikt. Wij verstaan echter iets anders onder contractonderhoud.

 

Huwelijkscontract

Hoe doen we dat op andere plekken als we een langdurige relatie aangaan? Als je bijvoorbeeld trouwt, wordt er bij de burgerlijke stand een “huwelijkscontract” overeengekomen tussen de huwelijkspartners. Er worden beloftes gedaan, familie en vrienden worden uitgenodigd voor deze plechtigheid en getuigen ondertekenen mede het “huwelijkscontract”.

Wat we zien is dat de foto’s nog weleens bekeken worden, maar het “huwelijkscontract” is ergens opgeborgen waar we het niet meer zien.  Heb je er wel eens over nagedacht of het  een goed idee zou zijn om regelmatig bij elkaar te gaan zitten en te bespreken hoe het gaat? Om naast de foto’s ook de beloftes nog eens door te nemen? Wat zou je anders willen, of juist niet. En doe je dit op momenten dat het goed gaat, onder een gezellig etentje bijvoorbeeld, of pas als  het zo ver is gekomen dat een (vecht)scheiding de dichtstbijzijnde oplossing is.

 

Contractonderhoud

Niemand heeft tijdens zijn huwelijk met regelmaat een jurist aan de keukentafel zitten om zijn huwelijkse afspraken te controleren. Minder vreemd is het om met een coach te praten als het binnen het huwelijk niet helemaal lekker loopt. Noition is zo’n coach, maar dan voor projecten en samenwerkingen.

De afspraken worden eigenlijk altijd goed vastgelegd, en vervolgens gecheckt door juristen van beide partijen, waarna ondertekening plaatsvindt.

Maar een contract wordt dan ook vaak eenzijdig opgesteld door een opdrachtgever, waarna inschrijvers geacht worden hiermee akkoord te gaan. Het betrekken van de markt bij het opstellen van contracten is wel meer van deze tijd en gelukkig wordt dat ook steeds meer gedaan. Echter na ondertekening van het contract hoor je vaak een diepe zucht van opluchting en verdwijnt het contract in de la. Waarna de partijen vervolgens hun gang gaan en werken zoals ze dat altijd al doen. Maar daarbij regelmatig afwijken van de voor het project gemaakte afspraken.

 

Vinger aan de pols

Ook hier geldt het belang om regelmatig aan tafel te zitten met de contractpartners om te bespreken hoe het project zich ontwikkelt, hoe partijen uitvoering geven aan het contract en hun werkzaamheden inrichten, en of het contract nog voldoet: de andere definitie van contractonderhoud. Dan hebben we het niet over wijzigingen in de meer- en minderwerksfeer. We spreken hier over communicatieve en organisatorische factoren. Ergens in de initiatief fase is besloten dat er behoefte was aan meer ruimte, omdat een bedrijf gaat uitbreiden. Hier is een project uit ontstaan en projectorganisatie voor opgericht.  Voldoet de huidige organisatie en opzet van het project  nog om de gevraagde doelstellingen te bereiken. Wat kan er beter? Moeten er zaken worden losgelaten, of kan de communicatie worden verbeterd?

Elke partij denkt nu eenmaal vanuit zijn of haar doelstelling en er is minder interesse in elkaars belang. De opdrachtnemer heeft belang bij bouwen en installeren en de opdrachtgever heeft belang bij een goed functionerend gebouw en tevreden gebruikers.  Maar begrijpen ze elkaar ook? We zien dat dit vaak niet het geval is.

 

Onderhoud je contract

Een oplossing is om het contract een zichtbare plek te geven en regelmatig met elkaar aan tafel te zitten om op hoofdlijnen de contracten te bespreken. Dit kan bijvoorbeeld door het project regelmatig te laten toetsen door een onafhankelijk team van deskundigen, en leidt tot rolvastheid van de partijen en daarmee tot een juiste verdeling en beheersing van de in het project aanwezige risico’s. Ook kan mogelijk een zich ontwikkelend dispuut worden voorgelegd om een geschil te voorkomen. Leg de taken en de en bevoegdheden van dit team vast in het contract. Het voorkomt schade en het project zal een stuk soepeler verlopen.

 

Hulp bij nodig? Wij helpen u graag. Noition en Holland Legal Partners


< Ga terug