Projectblindheid (Doe maar Duurzaam uitzending 16 oktober)

Bijna iedereen heeft wel eens een project gehad waarbij je verrast werd door problemen. Terwijl eerder alleen maar positief gerapporteerd werd, komen kort voor de oplevering alleen maar meer problemen aan het licht. Waarom waren problemen niet bekend? Wat kan je nog doen om extra kosten en vertraging te beperken? Hoe vertel ik het mijn opdrachtgever?

 

Projectblindheid

Een mogelijke oorzaak is projectblindheid. Een voorbeeld; een projectmanager wordt strak aangestuurd om de realisatie van een project binnen budget te realiseren. Dat zien we wel vaker, dan wordt er te veel gestuurd op kosten. Kwaliteit wordt ondergeschikt en wijzigingen die mogelijk leiden tot kostenverhoging worden stelselmatig genegeerd. Bij oplevering blijkt echter dat de opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit, het niet voldoet aan de eisen en er ligt een grote discussie met de aannemer over meer- en minderwerk. De projectmanager is er stellig van mening zich aan de projectopdracht te hebben gehouden. Hij had immers het project binnen budget opgeleverd.

 

Herkenbaar?

In de bouwpraktijk komt dit ook voor, vooral de aannemers onder u zullen dit herkennen:

De bouwkundig aannemer heeft alles netjes klaar en de installateur boort nog even wat gaten en laat weer rommel achter. Blind voor het werk van anderen, geen aandacht voor het gehele project.

Een kantoorpand wordt opgeleverd. Maar omdat het buitenterrein, dat de opdrachtgever zelf in opdracht had gegeven aan een andere aannemer, niet gereed was, kon de brandweer onmogelijk bij het gebouw komen. Conclusie was dat het gebouw niet gebruiksklaar was en dus niet overgedragen kon worden aan de opdrachtgever.

Ook dit een vorm van projectblindheid.

 

Uitzoomen

Als je te veel focust, zie je het grotere geheel niet meer. Het gaat niet alleen over geld, maar ook over tijd, kwaliteit, duurzaamheid, maakbaarheid etc.

Neem afstand, kijk naar alle beheeraspecten waaronder relaties met andere werkvelden en maak ze bespreekbaar. Iedereen heeft blinde vlekken. Het toont karakter als je anderen vraagt welke dat zijn.

 

 


< Ga terug

Geef een reactie